Stopka


Playa Games GmbH Alstertor 9
20095 Hamburg, Germany

W kwestii problemów natury technicznej, współpracy biznesowej oraz skarg należy korzystać z formularza kontaktowego.

W chwili obecnej firma Playa Games nie może zapewnić wsparcia telefonicznego.

Sąd Rejonowy w Hamburgu, HRB 109725
Numer identyfikacji podatkowej: DE815081395
Przedstawiciel: Thorsten Rohmann
E-mail: 5.1.2tmg@playa-games.info
W razie jakichkolwiek nieporozumień związanych z niniejszą Umową dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć polubowne rozwiązanie. Nie jesteśmy przy tym zobowiązani do udziału w jakichkolwiek postępowaniach dotyczących sporów i nie będziemy uczestniczyć w żadnym postępowaniu przed polubownym sądem konsumenckim w celu rozstrzygnięcia sporu.

Internetowe rozstrzyganie sporów (informacje Komisji Europejskiej): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
„Shakes & Fidget” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Playa Games GmbH.

Sprzedaż waluty w sklepie jest usługą świadczoną przez firmę Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstraße 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Germany.